[if lt IE 7]> CHECKLIST DUE DILIGENCE DATA ROOM | Digitale dataroom

CHECKLIST DUE DILIGENCE DATA ROOM | Digitale dataroom

Een Due Diligence Data Room zijn de aanleiding waar jouw bedrijf kopieën plaatst betreffende de financiële, juridische en zakelijke stukken die de geschiedenis en toekomst met het handelsbedrijf bepalen, opdat potentiële beleggers kunnen beoordelen voordat zijkant een deftig aanbod indienen. Een ‚due diligence’-gegevensruimte is toegankelijk voordat potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door een verkoper en na ondertekening van een Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die de verkoper vertegenwoordigt, is aansprakelijk voor de identificeren van levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot een gegevens met de data van een due diligence-gegevens. Er bestaan twee type Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms en Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s en Con’s met beide soorten dataruimtes is te treffen op de pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De onderstaande pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die is samengesteld uit vele jaren met M ampersand A-projecten. Hoewel dit een van een drooms data room meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is dat gratis bij internet beschikbaar zijn, dienen u jouwe advocaat plus investeringsbank raadplegen, omdat zij waarschijnlijk een paar aanvullende suggesties moeten hebben.

virtual data room

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Merrill virtual data room

  • Een lijst van iedere directe ofwel indirecte dochteronderneming van de Vennootschap.
  • Kapitalisatie van een Vennootschap deze het hoeveelheid geautoriseerde aandelen van elke klasse ofwel serie betreffende aandelenkapitaal, het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen betreffende dergelijke aandelen en het recordbezitters van dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van u bedrijf, ofwel artikelen betreffende organisatie en operationele afspraak die met kracht is.
  • Notulen van de vergaderingen van het aandeelhouders alsof leden van de Vennootschap, de raad van bestuur of dezelfde comité daarvan, gedurende de laatste 3 jaar.
  • Allemaal overeenkomsten medio aandeelhouders alsof leden met de Vennootschap met betrekking tot management, eigendom of zeggenschap betreffende de Vennootschap.
  • Alle documenten die is aangegaan voor of verband houdend aan voorafgaande financieringen of aandelenemissies van het Onderneming, inclusief, maar niet beperkt zelfs, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen of tussen een Vennootschap plus de bestuurders of functionarissen van het Vennootschap voor schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen alsof voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen en andere voorraadadministratie van het onderneming.
  • Dezelfde lijst met opties, inkooprechten en warrants uitgegeven maar door het bedrijf bij vermelding betreffende de naam van het houder, het aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, een optie of aankoopprijs en de positie van de houder bij het Handelsbedrijf, samen bij kopieën betreffende optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met het locaties betreffende alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die is gehuurd of eigendom bestaan van het bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie betreffende het handelsbedrijf. De stijgende populariteit betreffende virtuele dataruimten heeft geleid tot beslist toename betreffende het aantal leveranciers betreffende virtuele dataroom, wat betekent dat VDR’s niet moeilijk te vinden zijn. Toch de uitgebreide reeks opties kan leiden tot langduriger verwarring plus onzekerheid over de belangstelling of jij de passende VDR kiest voor jouwe bedrijf. Om ervoor bij zorgen dat u kompleet vertrouwen hebt in de VDR van uw handelsbedrijf en kompleet gebruik moet gaan maken van de voordelen die u biedt. Virtuele dataruimten zijn een integraal onderdeel geworden van M & A-transacties, omdat bureaus vinden dat hun veel groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op beslist manier deze tijd bespaart, de efficiëntie verbetert plus de beveiliging verbetert. Vanaf de introductie tien jaar geleden, beschikken over virtuele dataruimten moeizame plus papierzware due diligence processen vervangen, hoeveel vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.